Časopis Naše řeč
en cz

Šlágr

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. V. V.) Odpověď, jak tlumočiti po česku výraz šlágr, je těžká i snadná zároveň. Překládati je slovy jako biják a p. je směšné, neboť biják je všechno jiné na světě než šlágr v tom významu, o nějž tu běží. To, čemu se dnes říká šlágr, nevzniklo na české půdě, je to výtvor německý, vídeňský, a co se pod tím jménem skládá u nás, je pouhá imitace cizího výrobku. Protože jsme si vypůjčili věc, vypůjčili jsme si i název a šlágr je tedy slovo cizí právě tak jako slova tramvaj, špády atd. Proto na otázku, jak nazývati šlágr po česku, nemáme jiné odpovědi, než říkati tomu zase šlágr a nenamáhati se hledáním českého názvu pro něco, co není české. Tento nečeský název je známkou původu té věci a jeho vulgárnost se hodí i k Muse, která jej u nás podle cizích vzorů vyrábí. Taková slova jsou prostě nepřeložitelná; překládejte slovo hec čímkoli chcete, bude to vždycky něco jiného než hec atd. A obecenstvo, které se baví šlágry, se nad tím slovem jistě nepozastaví. Až bude vkus obecenstva jemnější, zmrzí se mu šlágry a upadne v zapomenutí i jejich jméno, tak jako nepaměti do propasti klesnou i všecky foxtroty, charlestony a tutti quanti. Do té doby šlágr ať žije. — O lyonském domě hedvábím psala NŘ. 4, 255.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 9, s. 288

Předchozí František Oberpfalcer, Red. (= Redakce): Převazeti

Následující Žižkov — Vítkov