Časopis Naše řeč
en cz

Žižkov — Vítkov

[Hovorna]

(pdf)

-

(10, 160) K našemu výkladu o pomíjení historického jména Žižkov poslalo nám ředitelství státních drah Praha-Jih toto vysvětlení:

Zprávy pro tisk o dopravních poruchách bývají zhusta oznamovány ČTK. jen telefonicky a jednotlivé denní listy je reprodukují často jen podle smyslu, nikoli doslova.

V případě, o kterém se ráčíte zmiňovati, jde patrně o sesutí půdy u výhybny »Vítkov« na nové spojce mezi tratí bývalé severní dráhy a stanicí Libeň h. n. Staré jméno »Vítkov« bylo pro tuto výhybnu, položenou na stráni vrchu Žižkova, zvoleno proto, že názvu »Žižkov« bylo jednak již užito pro zastávku »Žižkov-Hrabovka«, jednak ho bude pravděpodobně použito v blízké budoucnosti pro důležité nádraží jiné.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 9, s. 288

Předchozí Šlágr

Následující Josef Zubatý: Spolu, dohromady