Časopis Naše řeč
en cz

Novák, předseda

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. M.) V takovýchto výrazech je podstatné jméno označující funkci anebo hodnost jmenované osoby přístavkem, i když výraz takový není přímo částí věty slovesné, nýbrž výrazem samostatným, na př. v podpisu, v revisní klausuli a pod. Protože pak je to přístavek volný (o tom viz Pravidla čes. pravopisu, oddíl o znaménkách rozdělovacích), píše se mezi oběma těmi slovy čárka.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 241

Předchozí Lidová píseň v rouše úřední češtiny

Následující Dr. Josef Štěpánek: Odčítati