Časopis Naše řeč
en cz

Novák, předseda

[Short articles]

(pdf)

-

(V. M.) V takovýchto výrazech je podstatné jméno označující funkci anebo hodnost jmenované osoby přístavkem, i když výraz takový není přímo částí věty slovesné, nýbrž výrazem samostatným, na př. v podpisu, v revisní klausuli a pod. Protože pak je to přístavek volný (o tom viz Pravidla čes. pravopisu, oddíl o znaménkách rozdělovacích), píše se mezi oběma těmi slovy čárka.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 10, p. 241

Previous Lidová píseň v rouše úřední češtiny

Next Dr. Josef Štěpánek: Odčítati