Časopis Naše řeč
en cz

Lidová píseň v rouše úřední češtiny

[Drobnosti]

(pdf)

-

V »Podoubraví«, vlastivědném sborníku Čáslavska, vyšel v VIII. ročníku (1930/31) velmi pěkný článek »Za národní jazyk a kulturu«. Autor, podepsaný P-a, bystře a vtipně ukazuje v něm na nejčastější chyby proti jazykové správnosti. Jako ukázku citujeme odtud tuto drobnost, níž se staví na pranýř pověstná mluva úřední:

»Vždycky jsme zpívávali:

Mám kabát, mám,
ale bez rukávů,
dá-li Pán Bůh zdraví,
budou i rukávy.

Úředně se to zpívá trvám jinak, snad asi takto: Jsem majitelem kabátu, jsem, ale týž (!) postrádá (!) rukávů, v případě, že (!) dá Pán Bůh zdraví, přirozeně, že (!) budou i rukávy, o čemž pak dlužno (!) podati zprávu dotyčnému (!) úřadu.«

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 241

Předchozí Krejčí

Následující Novák, předseda

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1