Časopis Naše řeč
en cz

Silně

[Short articles]

(pdf)

-

(B. N.) Ve větě »Proto se tak silně ujaly (nečeské výrazy) v obchodě« není příslovce silně užito nesprávně; může v ní státi stejně dobře jako slova mnoho, velmi a pod. Rozdíl je leda ten, že by tu výrazy mnoho, velmi měly svůj význam původní, kdežto příslovce silně tu má smysl přenesený, stejně jako když říkáme silně nahluchlý, silně zpívati, silně vykřiknouti a pod. (nikoli »silou«, nýbrž »velkou měrou«). Stejně se užívá i příd. jména silný, na př. silný vzduch, silná vůně, silná rána, silné horko a pod., a naši předkové říkali také silná cesta (= velká cesta, silnice). Rčení silně se ujmouti je obraz ze života rostlin; ujme-li se rostlina a je-li hned od počátku silná, můžeme o ní říci, že se ujala silně, podobně jako říkáme o zdravém člověku, že vypadá zdravě, o člověku v čistých šatech řekneme krátce, že je čistě oblečen a pod.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 8, p. 198

Previous Protilist

Next František Oberpfalcer: Domácí tvary křestních jmen, II.