Časopis Naše řeč
en cz

Pondělí

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. V.) Podstatné jméno pondělí je od původu rodu mužského, stejně jako jméno úterý. Proč je tomu tak a jak se stalo, že se v mluvě lidové změnil u těchto dvou jmen mužský rod v střední, o tom vykládají všechny české mluvnice (na př. Gebauer-Ertl I, 1926, 186; Gebauer-Trávníček 1930, 19, 110) a také Naše řeč, na př. XIII, 90; X, 241; VII, 26 a j. Slovo pondělí vzniklo z výrazu »(den) po neděli«; z něho se utvořilo složené jméno přídavné (den) ponděl’j’, t. j. »den pondělní«, a to se časem změnilo ve jméno podstatné (pondělí) s původním rodem mužským. Avšak podst. jmen rodu mužského na bylo v jazyce vůbec málo a naopak jmen rodu středního s tímto zakončením bylo velmi mnoho, a to svádělo ke změně mužského rodu v střední i u tohoto jména. Spisovný jazyk se držel dosud způsobu starého, protože měl pro něj živou oporu ještě na př. v odvozeném výraze (ten) pondělek, kterého se v řeči užívá (kromě spojení v pondělí) snad ještě častěji než původního slova pondělí. V poslední době však proniká střední rod u jména pondělí i do jazyka spisovného.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 7, s. 170

Předchozí Kubáti

Následující Protilist