Časopis Naše řeč
en cz

Ať si říká kdo chce co chce…

[Hovorna]

(pdf)

-

Tak se mluví v Čechách odedávna; ale někomu se to nelíbí, není mu to asi dosti usedlé (obvyklého strašáku, podobnosti s němčinou, zde přece není). Aspoň jsme čtli v Nár. l. 17. srp. 1922 opravené vydání této věty »ať říká kdokoli cokoli«. Nezní to prostému českému uchu při vší povrchní správnosti cize?

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 9, s. 280

Předchozí Anděl

Následující Blízký, brzký, nízký