Časopis Naše řeč
en cz

Představený

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. J.) Ve smyslu úředním (představený úřadu, obce atd.) není toto slovo germanismus, nýbrž vzniklo jako něm. der Vorgesetzte podle lat. praefectus asi v 16. stol. Tenkrát se říkalo podle lat. praeficere i »představiti« někoho domu, úřadu a pod. (postaviti v čelo); tak představil Putifar Jozefa domu svému (1. Mojž. 39, 4, Kral.). Kdyby evropské jazyky měly vymycovati všecka slova, jež v nich vznikla vlivem evropské osvěty a tedy po stránce jazykové vlivem latinským, musily by se ze základu předělávati všecky jejich slovníky. Proto máme strach z takových slov za zbytečný.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 127

Předchozí Pětkrát sto tisíc

Následující Přechodník