Časopis Naše řeč
en cz

Aby ses

[Hovorna]

(pdf)

-

Dostalo se nám tohoto upozornění: V čís. 10. »Naší Řeči« str. 301 vytýká recensent panu Demlovi mezi jiným za chybu »abys se roztahoval« místo prý »aby ses« — zajisté neprávem, neboť abys se jest jediné správné. »Ses« vzniklo ze »jsi se« (ty ses vrátil, ale lépe tys se vrátil) a nemožno říci »aby jsi se«. U Kotta čteme: »aby ses špatně m. chci, abys se prohlásil«.

K tomu podotýkáme: Výtka z »abys se roztahoval« byla učiněna právem. Gebauer v Historické mluv. III, 2 (2. vyd. z r. 1909) str. 428 uvádí: »ty by se s’ divil, ty by si s’ ublížil atp. Us. spis. i ob. Výklad, že by v bys byla zachována praindoevropská »známka časová«, podávaný v Hatt. Mluv. 263, jest mylný, a psaní bys se, bys si místo obyčejného by ses, by sis je tedy libovolné«. — Příklonné s’ (ze jsi, js’) splývá totiž v živém jazyce se zájmeny se, si v pevný celek ses, sis; říkáme: »co sis udělal«, »kam ses udeřil«, »ty sis dal« atd. a nikdo (mimo papírovou češtinu) neřekne »cos si udělal«, »kams se udeřil« atp. Tak je tomu také při tvaru by (aby), který býval v druhé osobě pravidlem i tam, kde nyní říkáme bys.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 29

Předchozí Zázemí

Následující Odtížení