Časopis Naše řeč
en cz

Veličenstvo, veličenství

[Hovorna]

(pdf)

-

Slovo veličenství bylo již ve staré češtině a je dosvědčeno Evangeliem sv. Matouše s homiliemi z 2. pol. 14. stol. u významu »velebnost« (s veličenstvím = cum magnitudine). Nově však uvedeno do jazyka našeho, jakožto titul císařský, asi z jazyka polského (jeho carskie wieliczeństwo, Linde, VI, 294). Srv. také »N. Ř.« 1, 62.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 29

Předchozí Dopis, přípis

Následující Zázemí