Časopis Naše řeč
en cz

Svůj

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. L.) Je-li podmět v čísle množném, lze užíti zvratného zájmena přisvojovacího jen tehdy, když se podmět i osoba, které se přivlastňuje, úplně (i číselně) kryjí. Byl o tom výklad v N. Ř. 5, 159.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 7, s. 223

Předchozí Stadion

Následující Šíleti