Časopis Naše řeč
en cz

Svůj

[Answers]

(pdf)

-

(A. L.) Je-li podmět v čísle množném, lze užíti zvratného zájmena přisvojovacího jen tehdy, když se podmět i osoba, které se přivlastňuje, úplně (i číselně) kryjí. Byl o tom výklad v N. Ř. 5, 159.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 7, p. 223

Previous Stadion

Next Šíleti