Časopis Naše řeč
en cz

Obchod smíšeným zbožím

[Drobnosti]

(pdf)

-

»Lyonský dům hedvábím« (11, 176), jenž svou světelnou reklamou na Příkopech pozdě do noci hlásá, kam vede nesprávná vazba »obchod čím« místo správné »obchod s čím«, našel povedeného bratra již v loňských prázdninách. V č. 31 (433) Pražského illustrovaného (!) zpravodaje je v antialkoholickém článku obrázek kořalny s nápisem na štítě: »Antonie Rechová. Horký čaj a punč. Výčep líhovinami«. Čtenář, který nám tuto zprávu poslal, myslí, že ten nápis je jen na posměch nesmyslné vazby »dům hedvábím«; my spíše očekáváme, že se někde objeví »prodej tabákem, kolky a poštovními známkami« nebo něco podobného.

Tak jsme napsali někdy v první polovici května. A již 20. května nám pověděl p. Petr Křička v lidových novinách o nových dokladech. V Lidovkách samých prý byl nedávno veliký insert »Dům curyšským hedvábím«, v Holešovicích je »Velkosklad uhlím«, v Praze na Perštýně »Salon dámskými klobouky«. Kdo má »obchod syrečky«, je obchodník syrečky a obchoduje syrečky. P. Křička z toho soudí, že by se podle toho mělo také domovati hedvábím, skladovati uhlím, a že by se také mělo říkati domovník (domník?) hedvábím, skladník uhlím, snad i saloník nebo salonice kloboučky. Snad by se potom přece našel nějaký magistrát, který by se proti takovému zostuzování našich ulic ozval?

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 6, s. 139

Předchozí Mšina

Následující Odr