Časopis Naše řeč
en cz

Paprskovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(H. K.) je sloveso, které se v 16. a 17. stol. vyskytuje ve významu »paprsky ze sebe pouštěti, vydávati«, a v tomto významu bývá ho podle spisovatelů starších užito leckdy (odborně i ve významu přeneseném) od spisovatelů na počátku 19. stol. (doklady u Jungmanna). Ale v nové češtině vyšlo, zvl. v přeneseném významě, na př. »radost mu paprskuje z očí«, z užívání, a užil-li ho spisovatel, o němž byla řeč v N. Ř. III, 256, v tomto významě, neužil ho v souvislosti s tímto paprskovati ze 16. a 17. stol, nýbrž utvořil si je nově (jako jiná podobná slova) podle něm. strahlen.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 93

Předchozí Orlík

Následující Pět