Časopis Naše řeč
en cz

Pět

[Hovorna]

(pdf)

-

»Tento návrh přijat osmi hlasy proti pětím«; tak jsme čtli ve velikém pražském listě dne 14. února léta spásy 1920. Pravda, někdy také slýchati v nářečích (zvláště moravských a slovenských) od číslovek pět, šest, deset, dvacet atd., jež jsou přes svůj význam jednotné tvary podstatných jmen (na rozdíl od číslovek dva, dvě, tři, čtyři, což jsou tvary dvojné a množné), tvary množné (v pětich, pětim, pětima a pod.), ba jsou podobné doklady ojedinělé i v době starší (před šestmi dny, s těmi pětmi), ale že by tak již byla poklesla úcta ku právům spisovného jazyka, aby se takové tvary mohly dnes objevovati i v tisku, přece jen jsme nevěděli. Abychom se vyjádřili vybraným způsobem onoho listu: »vidno«, že naši dnešní novináři všechno pokládají »možným«. Ještě že pachatel oné věty nenapsal, že byl návrh přijat osmimi nebo osmima hlasy!

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 93

Předchozí Paprskovati

Následující Platiti za něco