Časopis Naše řeč
en cz

Orlík

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. K.) Tvar správný a spisovný je zajisté Orlík, nikoli Vorlík. Psaním listin, které jsou vesměs ze 16. stol., není třeba se dáti másti; v 16. stol. přisouvání hlásky »v« k počátečnímu o- (vokno, vokřik, volovo) nabylo i v písemných památkách právě největšího rozmachu. Že lid říká Vorlík, je ovšem zcela přirozené.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 93

Předchozí Odešlo ho

Následující Paprskovati