Časopis Naše řeč
en cz

Latinský koutek

[Hovorna]

(pdf)

-

(srv. III, 188) »Česká svoboda« píše 26. února o naší republikánské »ceremonii dvorní, kde dosud neodstraněna [92]crimen laesae maiestatis (zločin urážky velitelstva) úředních osob«; učívali jsme se, že crimen je rodu středního, a kdybychom chtěli rod latinského slova počešťovati, přece by crimen podle tvaru mohlo býti u nás jen rodu mužského. — Také se nám dostal do rukou »otevřený spis« týkající se léčení jistých nemocí. I v něm nalézáme divnou latinu a latino-řečtinu; prakce (jako čítáme o »anekci«) místo praxe nebo prakse, divný pravopis s ještě divnějším 2. pádem »allmae mater« místo almae matris, několikrát anaeurysma aortae místo aneurysma. Nač se nutiti do učenosti, jíž se jinak tak rádi posmíváme, nebo alespoň vyhýbáme?

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 91-92

Předchozí Konečný

Následující Na