Časopis Naše řeč
en cz

Dareba s darebou

[Drobnosti]

(pdf)

-

(13, 214) P. Fr. Sodomka, uč. ve Františkách u Skutče, píše nám, že také v tamějším kraji je tento způsob nadávek v obyčeji, a to v č. jedn. i mn. (srv. 13, 26). Slyšel na př. hospodáře, jak naříkal nad bujným dobytkem slovy »já nevím, co to mám teď za mrchy s mrchama«; říká se tam také (v obojím čísle) »ty seš darebák s darebákem, chytrák s chytrákem (ironicky, vedle toho »chytrák chytrácká«), co je to za pitomu s pitomou (též »pitoma pitomá«), jeslipak to nejni slon se slonem jedným« a pod. Slýchati také na př. »je to na tom světě bída s bídou« (s důrazem na slovese).

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 10, s. 240

Předchozí Z našich časopisů

Následující Zváti