Časopis Naše řeč
en cz

Dareba s darebou

Václav Machek

[Drobnosti]

(pdf)

-

(13, 88) Dodatečně přinášíme tři zprávy, jejichž uveřejnění se zdrželo smrtí V. Ertla. Dr. Křivanec z Bratislavy píše, že jeho otec, rodilý z Radomyšle u Strakonic, mu říkával, když jako malý hoch něco provedl, ty (jeden) lumpe s lumpem nebo ty (jeden) darebáku s darebákem a pod. Sl. Hedvika Sedláková, odb. učitelka v Hrotovicích na Moravě, oznamuje, že rčení typu dareba s darebou jsou velmi rozšířena v lidové řeči na Znojemsku, Mor. Krumlovsku a Hrotovsku. Prof. Al. Macků z Tišnova mi potvrdil (ústně), že jsou dobře známa i na Kunštátsku. — K druhé části článku (týkající se slovenských instrumentálů v kletbách) bych dodal, že jejich původ může býti rozličný, a některé příklady ukazují, že instrumentál je tam pouze komitativní (průvodový), jak to tvrdil Ertl. Pro to svědčí tyto dva příklady z hanáckého nářečí. (Sedláci si vykládají o bagounech.) »E, děte mně e s vašema bagónama«, ozývají se Sanetrník (Bystřina, Hanácké figurky, 2. vyd., str. 142). — (Mluví se o tělocvičných spolcích sokolských.) »Ech, dé mně svaté pokuj e se spolkem. Já bech našemo Jankovi rač desetkráť krkem zakrótil, než bech ho postil na te hole« (tamtéž str. 167). Ještě slovenské příklady, které se mi zatím naskytly. Jeden občan hubuje na hrdinu knihy Ragana: »Sto vozových centvov mu do duše žeravých pálelo, aj s Raganom!« (Elo Šándor, Sváko Ragan z Brezovej 2, 144.) — Gazda písaři nadává žebráků: »Huj, bodaj ťa aj so žobrákom akýmsi! (J. C. Hronský v Sborníku mladej slovenskej literatúry 169.) — »Len aby som vždy na vás robil! Tridsaťpäť dní v roku! A keby za čo! Ale za tú dieru! Basom mu dušu, aj s takým životom! (= zatracený život! Kompiš, Sokyne 59.) — Jiný příklad je z Jaroslava Haška. V knize »Dva tucty povídek«, (v Praze b. r.) str. 16 cituje »starou píseň baníků« (horníků) ze Šťávnice:

Vstávaj, Juro, hore, na bánu klopajú,
keď něskoro prídeš, fárat ti nedajú.
Něskoro som prišol, fárat mi nedali,
ešte ma hutnickú palicú nabili.
Basom vám azaňát s vašemi banami,
keď ste ma nabili, fárajte si sami.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 9, s. 214

Předchozí Čapek

Následující Koks, koksárna