Časopis Naše řeč
en cz

U vytržení

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. V.) Říkáme »jsem u vytržení«, a nelze pokládati za chybu, píše-li se někde v novinách, že se v Paříži objevila nová, mladší Josefina Bakerová (jmenuje se ovšem jinak), která Pařížany také uvádí u vytržení. U zde není známá předl. u s 2. p. (u Prahy a p.), nýbrž předl. v se 4. a 6. p., která se před souhl. retnými p, b, m, v, f v staré češtině měnila v u: říkalo se na př.: u púšči, u boj, u boji, u moři, u vodu, u vodě, u figuře, u frej, u freji atd.; tak také v složeninách, jako uvrci, uvésti (v něco, do něčeho), upustiti (lvy v jámu) a p. Již v staré češtině toto staré pravidlo upadá a do nové češtiny se zachovaly jen archaismy, jako »neuvoď nás v pokušení« (uvoditi podle starého pravidla, v pokušení m. pův. u pokušenie), uvrci do vězení, upadnouti v nemoc, do bídy a p. Bylo to pravidlo podobné jako při změně předl. k v ku, jenže toto pravidlo již v staré češtině mnohem silněji upadalo; také zde se zachovaly v jazyce živém archaismy, jako ku Praze, ku příkladu a j. — Kdo dovede napsati větu »to vzbudilo u stupních trůnu ohromné zděšení« (Humor. l. r. 72, č. 15, str. 210), měl by ovšem začít choditi znova do školy; a také redaktor, který něco takového dá do tisku.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 192

Předchozí Vypoduškovati, vypolštářovati

Následující Zpětilý, zpětilost

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1