Časopis Naše řeč
en cz

Vypoduškovati, vypolštářovati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. Z.) Máme-li prý sedati správněji po česku na vypoduškovaném či na vypolštářovaném sedadle? Naše maminky, babičky, prababičky a prapra… babičky sedávaly na vycpaném sedadle (a slovenské ženičky podnes sedají na sedisku vypchatém), a sedávalo se jim dobře. Či musíme mít pro všecko možné každých deset let nové slovo?

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 191

Předchozí Vyčiněná kůže

Následující U vytržení