Časopis Naše řeč
en cz

U vytržení

[Short articles]

(pdf)

-

(K. V.) Říkáme »jsem u vytržení«, a nelze pokládati za chybu, píše-li se někde v novinách, že se v Paříži objevila nová, mladší Josefina Bakerová (jmenuje se ovšem jinak), která Pařížany také uvádí u vytržení. U zde není známá předl. u s 2. p. (u Prahy a p.), nýbrž předl. v se 4. a 6. p., která se před souhl. retnými p, b, m, v, f v staré češtině měnila v u: říkalo se na př.: u púšči, u boj, u boji, u moři, u vodu, u vodě, u figuře, u frej, u freji atd.; tak také v složeninách, jako uvrci, uvésti (v něco, do něčeho), upustiti (lvy v jámu) a p. Již v staré češtině toto staré pravidlo upadá a do nové češtiny se zachovaly jen archaismy, jako »neuvoď nás v pokušení« (uvoditi podle starého pravidla, v pokušení m. pův. u pokušenie), uvrci do vězení, upadnouti v nemoc, do bídy a p. Bylo to pravidlo podobné jako při změně předl. k v ku, jenže toto pravidlo již v staré češtině mnohem silněji upadalo; také zde se zachovaly v jazyce živém archaismy, jako ku Praze, ku příkladu a j. — Kdo dovede napsati větu »to vzbudilo u stupních trůnu ohromné zděšení« (Humor. l. r. 72, č. 15, str. 210), měl by ovšem začít choditi znova do školy; a také redaktor, který něco takového dá do tisku.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 8, p. 192

Previous Vypoduškovati, vypolštářovati

Next Zpětilý, zpětilost