Časopis Naše řeč
en cz

Tytýž

[Short articles]

(pdf)

-

(F. K., A. J.) bylo oblíbené slovo Palackého (m. j. ho v min. stol. užívali i na př. Šafařík a Sušil) s významem ‚opětovně, občas, častěji« a p.; v starší době je nalézáme častěji v Kralické bibli a u Komenského, kde bývá psáno i týtýž. V min. stol. bylo patrně knižním archaismem a zaniklo snad úplně již i v jazyce spisovném. Na př. »že pravdomluvní stále jednostejně mluví, ale lháři týtýž se mění v řečech svých« Kral. na Př. 12, 19; »dokudž Samuele stávalo, vždy ho (Saula), tytýž retoval« t. na 1 Kr. 25, 1; »byli tu někteří, kteříž… chodili mlčíc… a vzhlédajíc tytýž k nebi« Kom. v. brn. 15, 255. Starší tvar je týtýž; tytýž vzniklo rozlišovacím zkrácením první slabiky. Samohláska ý vlastně pochází z obecné výslovnosti; původní znění bylo tétéž, na př. »tétéž jej v ohni (m. v oheň) metalo a u vodu« Mark. 9, 21 Čt. Ben., »to jemu tétéž (crebrius) praviechu« Kott 4, 73 z bible Olom. Bylo i odvozené příd. jm. tétéžný ‚opětovný, častý‘: »Marta pracováše při snažnéj při tétéžnéj službě« Luk. 10, 40 v Čten. Ben. (circa frequens ministerium). Slabika té- je m. též-, jako v slově týden tý je m. týž (sloven. týždeň); v starší době s týmž významem bylo téžtéž (u Jungmanna 4, 583 »lid téžtéž svatau víru přijímal spoře« z Passionalu), s pozdější výslovností týžtýž častěji u Blahoslava, na př. »ti (výrostkové, kterým se mění hlas) měli by předce i násilně zpívati, týž týž, aby se povykřičeli« Musica 53 a. I tvar též i též, později týž i týž se objevuje, na př. »tak sem s ním uhodil (se dohodl), abych mu též i též kapr za to dáti kázal« Arch. č. 15, 35 (r. 1480); »někteří zpěváci… na odpor tomu činí, že týž i týž písničku některou zpívají… jinou některou notou« Blah. Mus. 54b. V těchto výrazech vězí ovšem známé příslovce též (v tétéž v kratším tvaru ), jehož obyčejný význam ‚stejně‘ zdvojením se změnil ve význam opětování téhož děje v rozličných dobách (srv. 4, 304 n., kde jsme ovšem měli méně dokladů po ruce, než máme dnes).

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 6, p. 144

Previous Švestkeň

Next Zvůr

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1