Časopis Naše řeč
en cz

Syrový, surový

[Hovorna]

(pdf)

-

(7, 313) 1. Na Břeclavsku se říká jen syrový, »Je to taký syrovec.« »Ty syrovče syrový.« I maso atd. je syrové. 2. Jeden z chlapců Janošíkových byl Surovec. (Uč. J. Úlehla v T. Sv. Martíně.) Také okolo Uh. Hradiště je jen tvar syrový (syrové maso, ovoce, počasí, syrový člověk, je mi syrovo od žaludku). Slova syrý se užívá na př. ve rčení »to je venku syro«, ale říkává se i zde »syrovo« (Praporník Dr. Ant. Štrášek v 9. odd. MNO.).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 4, s. 128

Předchozí Přibýti

Následující Ignát Herrmann, Václav Ertl: Ignát Herrmann či Herrmann Ignát?