Časopis Naše řeč
en cz

Prostředek

[Hovorna]

(pdf)

-

(O. K.) Že slovo toto, kde jím vyjadřujeme pomůcku k nějakému cíli, je odvar něm. Mittel, řekli jsme již několikrát, a je dobře se mu v tomto smysle vyhýbati. Ale vždy to nebývá možno; nelze na př. pojem léčebných prostředků vždy vyjadřovati pouhým slovem »lék« (V, 93). Ostatně jsou již v starší době doklady, kde prostředek znamená cestu, pomoc k dosažení cíle, a je to význam, který se mohl vytvořiti i v jazyce našem samém, třebas není pochyby, že se rozšířilo zejména vlivem německým. V Kron. turecké, jejíž překlad (Kocínův) prohlédl a vydal r. 1594 Veleslavín, čteme na př., jak »Řekové žádného prostředku neviděli, kterak by (město) proti moci turecké obrániti a obdržeti mohli« (1, 174), jinde zase je řeč o »příjemných (= vhodných) prostředcích«, jimiž by bylo lze uspokojiti bouře a nevole« (2, 216).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 91

Předchozí Propásti

Následující První, poslední