Časopis Naše řeč
en cz

Zlatá neděle

[Hovorna]

(pdf)

-

(10, 64) Jak nás poučuje prof. Flajšhans, je toto pojmenování poslední neděle před Štědrým dnem, jakožto dne, v němž se hojně kupuje, rozšířeno v mluvě pražských obchodníků, zvláště židovských. Neděli před zlatou říkají ‚stříbrná‘.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 3, s. 96

Předchozí Šetřiti

Následující Václav Ertl: Jednohlasný, jednohlasně