Časopis Naše řeč
en cz

Zlatá neděle

[Hovorna]

(pdf)

-

Tak jsme čtli loni o vánocích několikrát v novinách jako pojmenování poslední neděle před Štědrým dnem (na př. v Ránu 28. pros. 1925). Pokud naše paměť sahá, neříkávalo se tak; byli bychom rádi, kdyby nám někdo pověděl, kde se tak říká po česku nebo po slovensku, či kde se to jméno vzalo.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 64

Předchozí Trpný rod

Následující Ženská mužstva