Časopis Naše řeč
en cz

Mlíti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) Nedokonavý tvar (na př. opětovací) nebývá vždycky tvořen stejně u slovesa prostého jako u slovesa složeného, protože tyto tvary vznikaly často v dobách různých, a s tím i podle různých vzorů. Proto k slovesu mlíti je opětovací tvar utvořen podle vzoru sloves s kmenem otevřeným (píti — pívati, míti — mívati) a zní mlívati. K složeným slovesům vymelu, přemelu je však utvořen tvar opětovací (s pouhou platností slovesa nedokonavého) podle vzoru čtu — čítati a zní vymílati, přemílati. U jiných sloves vzniklých složením se slovesem melu, na př. umlíti, semlíti, tvaru nedokonavého se neužívá.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 3, s. 92

Předchozí Malaga

Následující Morous

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1