Časopis Naše řeč
en cz

Trpný rod

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) O rozdíle mezi trpným tvarem slovesa (obchod byl založen od mého otce) a tvarem zvratným (náš obchod se vede poctivě) vykládali jsme v NŘ. 2, 185 (v článečku »Dům se staví«) a j. Ve všech větách v dotaze uvedených, »v podniku se vyrábí různé dřevěné zboží; v závodě se pracuje osm hodin denně; zboží se prodává i na drobno; sklad zboží se odhaduje na sto tisíc Kč; železo se taví ve vysokých pecích«, nejde vlastně [64]o vyjádření trpného stavu, nýbrž jsou to vesměs věty se slovesem významu činného, jejichž podmět logický (původce činnosti slovesné) není tu vyjádřen, protože tu jde jen o činnost (na př. vyrábění) a předmět té činnosti (na př. dřevěné zboží). Proto v takových větách je na místě zvratný tvar slovesa, nikoli passivum.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 63-64

Předchozí Tajuplný

Následující Zlatá neděle