Časopis Naše řeč
en cz

Maštal

[Hovorna]

(pdf)

-

(8, 192) K výkladu o tomto slově připomíná p. dr. V. K. z Král. Vinohrad, že se ve východ. Čechách říká maštali konírna. Je to výraz dnes obecně užívaný, který nahradil starší (a lepší) konnici. Slovník Jungmannův má pro něj nejstarší doklad z Nejedlého Hlasatele 1806 (1, 375). Ale je to slovo starší. Nalézáme je už v pověstné gramatice Pohlově v kapitole »O všelikém stavení a místech« (ve vyd. z r. 1783, str. 298): Konjrna der Pferdstall. Pohl měl v slovech na -írna zvláštní zálibu a nechybíme snad daleko od pravdy, přiřkneme-li mu i otcovství tohoto slova. Není zrovna šťastně utvořeno (koníř byl buď to, co nč. koňař, koňský obchodník, anebo sluha od koní), ale ujalo se (jako jiná Pohlova slova) a přispělo k vytlačení něm. slova maštal. Nezmínili jsme se o něm 8, 192, protože jsme byli tázáni na výklad slova maštal. Tímto tedy svůj výklad doplňujeme.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 10, s. 316

Předchozí Koks

Následující Milevsko