Časopis Naše řeč
en cz

Střelhbitý

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. Z.) Slovo nesprávně utvořené (musilo by zníti aspoň střelohbitý), vzniklé poč. min. stol. otrockým napodobením něm. pfeilschnell. A zbytečné, jak dokazuje dnešní spis. řeč, která ho skoro nezná; objevovalo se větším dílem v přísl. střelhbitě, místo něhož stačí výraz »jako střela«. Podobné zbytečné slovo je bleskurychlý, bleskurychle, jehož otcem je něm. blitzschnell.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 7, s. 224

Předchozí Smetaniana

Následující Josef Zubatý: Blížiti se, blízký, blízko