Časopis Naše řeč
en cz

Střelhbitý

[Answers]

(pdf)

-

(V. Z.) Slovo nesprávně utvořené (musilo by zníti aspoň střelohbitý), vzniklé poč. min. stol. otrockým napodobením něm. pfeilschnell. A zbytečné, jak dokazuje dnešní spis. řeč, která ho skoro nezná; objevovalo se větším dílem v přísl. střelhbitě, místo něhož stačí výraz »jako střela«. Podobné zbytečné slovo je bleskurychlý, bleskurychle, jehož otcem je něm. blitzschnell.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 7, p. 224

Previous Smetaniana

Next Josef Zubatý: Blížiti se, blízký, blízko