Časopis Naše řeč
en cz

Lingvistika a otevřené zdrojové kódy

Mojmír Dočekal

[Diskuse]

(pdf)

Linguistics and open source code

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Jaselská 201/18, 602 00 Brno
docekal@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

Následující Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména