Časopis Naše řeč
en cz

Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!

Silvie Cinková

[Diskuse]

(pdf)

Making publicly funded data accessible: not “if”, but “how best”!

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
cinkova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Radek Čech: Otevřenost jako norma

Následující Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme