dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt

Petr Nejedlý

[Short articles]

(pdf)

From a dictionary of early modern Czech: Klorýt

The article deals with the Middle Czech unclear noun kloryt recorded in the inventory of Lords of Rosenberg (Rožmberk). According to musicologists, it denotes a musical instrument. The author identifies it as an appellation of the Renaisssance and early Baroque wind instrument clareta, first mentioned in a German musicological treatise by Sebastian Virdung (1511), later called clarina. The author reconstructs the development of its original form klarét(a) > klorét > klorýt.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 3

Previous Michal Místecký: Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání

Next Z jazykové poradny