Časopis Naše řeč
en cz

Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?

Petr Nejedlý

[Articles]

(pdf)

Word-formative “excesses” in Older Czech?

The word “neústrojný” (inorganic) is used in lexicography to describe some Old and Middle Czech lexical units. It designates lexical units with unusual word-formative structure and timelimited usage, as well as those on the boundary of the word-formative system. The contemporary Czech lexicological terms “neologism” and especially “occasional word” are essentially very close to this categorization. In spite of the fact that lexical units described using these terms often disrupt the word-formative system of the given time period, we understand them as peripheral components, as the (unsuccessful) results of intuitive attempts at systemic changes, and as manifestations of the developmental dynamics of the word-formative system.

Key words: occasional words, neologisms, word-formative system, lexicon, Old Czech, Middle Czech
Klíčová slova: okazionalismy, neologismy, slovotvorný systém, slovní zásoba, stará čeština, střední čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Previous Štěpán Šimek: Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař

Next Veronika Vytlačilová: S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin