Časopis Naše řeč
en cz

Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař

Štěpán Šimek

[Articles]

(pdf)

From the Old Czech “kitchen”: On the origin of the word kuchař

The article discusses the origin of the Old Czech word kuchař ‘cook’. The analysis suggests that the word was probably neither derived from the non-recorded Old Czech word *kuchati ‘to cook’, nor from the attested Old Czech verb kuchati ‘to eviscerate’. The semantic and wordformative analysis of the Old Czech word-formative group containing words based primarily on the lexical item kuchyně ‘cuisine’ shows that the word kuchař is most likely a loanword from Middle High German adapted to the Old Czech lexical system, specifically to the group of lexemes containing the suffix - (comp. Old Czech rychtář from Middle High German rihter etc.).

Key words: etymology, kuchař ‘cook’, loanword, language development, Old Czech, word formation
Klíčová slova: etymologie, kuchař, přejímka, slovotvorba, stará čeština, vývoj jazyka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha1
simek@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Previous Tereza Klemensová: V Gruntě a Špicberk – toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

Next Petr Nejedlý: Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?