Časopis Naše řeč
en cz

S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin

Veronika Vytlačilová

[Short articles]

(pdf)

S radosti: On vowel quantity in instrumental singular feminine endings

The paper analyses 57 Czech prints from the humanistic and baroque periods, focusing on the marked short vowel <i> in instrumental singular feminine endings, which appears overall in 43 prints. The linguistic motivation for the short vowel, rather than the graphic one, is discussed.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
vytlacilova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Previous Petr Nejedlý: Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?

Next Z dopisů jazykové poradně