dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Kdo hanobil mistra Jeronýma?

Milada Homolková

[Articles]

(pdf)

Who defamed master Jeroným?

The article deals with the expressive noun přiserač, which was used to label instigators against Jeroným of Prague during the process in Konstanz in 1416 in the old Czech translation of the Hussite Chronicle by Vavřinec of Březová. The first part of the article disclaims the necessity of text emendation. Records of the given word in 16th century texts are adduced and its word-formation structure is analyzed. The second part raises the question of whether the given denomination originates as early as in the vocabulary of Old Czech (i.e. from the period beginning in ca. 1500), or as late as in Middle Czech. In this connection, the general relationship and the possible incompatibility of a historical dictionary and a text bank is investigated.

Key words: Old Czech, Middle Czech, deverbative nouns, word form reconstruction, diachronic dictionary, text bank, Vavřinec of Březová
Klíčová slova: stará čeština, čeština doby střední, deverbativní substantiva, rekonstrukce formy slova, diachronní slovník, textová banka, Vavřinec z Březové

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
homolkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Jiří Pergler: Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině

Next Olga Navrátilová: Interpozice ve staré češtině