Časopis Naše řeč
en cz

K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny

Renáta Neprašová

[Short articles]

(pdf)

On the frequency of neologisms formed through the influence of German

This contribution is focused on new Germanisms, lexemes arising from a German base, hybrid composites from German and domesticated component, neosemantisms and revitalized words borrowed from German in relation to their frequency in the current texts. In this contribution, we present some examples of neologisms created through the influence of German and selected according to their frequency. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
neprasova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 3, pp. 162-165

Previous Pavel Štěpán: Kněžháj, Paní hora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech

Next Jiří Rejzek: Obor

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1