dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zemřel akademik Bohuslav Havránek

Redakce

[Obituary]

(pdf)

-

BEZPROSTŘEDNĚ PŘED UZÁVĚRKOU TOHOTO ČÍSLA JSME DOSTALI SMUTNOU ZPRÁVU, ŽE DNE 2. BŘEZNA ZEMŘEL VE VĚKU 85 LET VÝZNAMNÝ A PO DLOUHÁ LÉTA VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL ČESKÉ BOHEMISTIKY, SLAVISTIKY A OBECNÉ LINGVISTIKY, ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD A ZAKLADATEL ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ ČSAV

akademik Bohuslav Havránek

DLOUHOLETÝ ČLEN REDAKČNÍ RADY NAŠÍ ŘEČI

Zhodnocení jeho bohaté vědecké činnosti přineseme v příštím čísle

Naše řeč, volume 61 (1978), issue 1, p. 1

Previous Miroslav Roudný: Chmelová rostlina, nebo keř?

Next Václav Křístek, Jaroslav Kuchař: Některé aktuální otázky teorie spisovného jazyka