Časopis Naše řeč
en cz

Vyložený podvod

[Drobnosti]

(pdf)

-

Říká se »to je vyložený podvod, vyložené darebáctví«. Sotva v těchto rčeních lze hledati něco nesprávného, aspoň neviděti pramene cizího, ze kterého bychom zde byli čerpali. Základní význam slovesa vykládati, vyložiti byl asi »položiti ven«, zejména »něco ukrytého položiti tak, aby to bylo viděti«. Tak má na př. Jungmann doklady o »vykládání« věcí z truhly a pod., a zejména se odedávna »vykládá« zboží na trhu i v krámech (již staročeský Mastičkář poroučí sluhovi Rubínovi: »Jedno na to všdy ptaj a těch miest pytaj, kde bychom mohli svój krám vyklásti a draho prodávati své masti«). »Vyložený« podvod jest tedy takový, který každý může viděti. Otrocký překlad z němčiny jest za to »vyslovený« podvod (ausgesprochen).

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 6, s. 189

Předchozí Společnost o omezeném ručení

Následující Vzhůru