Časopis Naše řeč
en cz

Číslovky

[Short articles]

(pdf)

-

Zdá se, že se čím dál tím víc rozmáhá u nás neobratnost v užívání číslovek, v jich skloňování a včleňování do věty. Uvedli jsme tu nedávno (XX, 7) doklady toho ze zpráv čs. rozhlasu a nyní nám posílá univ. prof. V. Tille doklad nový: z Praž. listu 10/10 1936 vypsal spojení (to a to má nebo nemá) plných 96.401 zaměstnanec. To je spojení zhola nemožné; bylo by lze říci na př. plných 96.400 a 1 (t. j. jednoho) zaměstnance nebo plných 96.400 zaměstnanců, přesně 96.401, a pod., nikoli však spojiti gen. pl. plných přímo s nom. sg. zaměstnanec.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 9, p. 244

Previous Jiří Haller, K. E. (= Karel Erban): Z našich časopisů

Next Dotaz ke čtenářům

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1