Časopis Naše řeč
en cz

Dotaz ke čtenářům

[Short articles]

(pdf)

-

Prosíme své čtenáře, aby nám laskavě odpověděli na tyto otázky:

1) Kde se užívá slova hotar n. hutar (= hlídač) a v jakém znění (s u či s o?).

2) Kde se užívá výrazu dávat obilí do hrotků a co ten výraz znamená. Říká se hrotek či hrodek?

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 9, p. 244

Previous Číslovky

Next Genitiv vlastnosti

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1