Časopis Naše řeč
en cz

Rozhlasová výslovnost

[Short articles]

(pdf)

-

V předešlém čísle NŘ. jsme na str. 6 upozornili na rozličné vady ve výslovnosti rozhlasových řečníků, jmenovitě mluvčích ČTK. Naše upozornění však, jak se zdá, zůstalo bez povšimnutí, neboť některé z vytčených vad nejen že bujejí dále, nýbrž rozšiřují se i tam, kde jich dříve nebylo. Tak nespisovná výslovnost počáteční skupiny sh (zhoda, zhromáždění atd.) byla do nedávna zvláštností ve zprávách ČTK., ale nyní ji slýcháme už i z úst samých hlasatelů Radiojournalu. Slyšeli jsme na př. dopoledne 20. II. třikrát za sebou, že promluví „poslankyně Národního zhromáždění M. J.“; ba už i redaktor J. Laufer podlehl kouzlu zlého příkladu a zahajoval 18. II. svou večerní sportovní reportáž slovy, že několik tisíc diváků přišlo, „aby zhlédlo zápas LTC.—Amerika.“ Je z toho vidět, jak snadno se ujímá a šíří taková chyba a jak velkou odpovědnost za jazykovou stránku svých projevů má rozhlas. Posluchači se bezděky poddávají jeho mocnému vlivu v dobrém i zlém smyslu a je opravdu velmi žádoucí, aby právě na poli mateřského jazyka pomáhal vliv rozhlasu jen věcem dobrým.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 2-3, p. 76

Previous Racčí hnízdiště

Next Sportovní mluva