Časopis Naše řeč
en cz

Racčí hnízdiště

[Short articles]

(pdf)

-

(N. N.) Ode jména racek je správně odvozeno příd. jméno racčí, podobně jako je ode jména beránek příd. jm. beránčí, od člověk člověčí atd. Také slovo hnízdiště je dobře utvořeno příponou -iště ode jména hnízdo a znamená původně „místo, kde jsou hnízda“, srov. ohniště = místo, kde je oheň, smetiště = místo, kde je smetí atd. Přípona [76]-iště nepůsobí nutně zkrácení kmenové samohlásky, jak ukazují na př. slova spáleniště, zápasiště, žároviště, koupaliště a j. U slova hnízdiště nevidíme příčiny, proč by se mělo í v první slabice krátit (srov. 2. pád mn. čísla hnízd), a proto bychom je psali nejspíše s dlouhým í. Tak je píše též Vášův-Trávníčkův Slovník jaz. českého.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 2-3, pp. 75-76

Previous Lidové výrazy

Next Rozhlasová výslovnost