Časopis Naše řeč
en cz

»Rce«

[Hovorna]

(pdf)

-

Panu J. K. v S. Ptáte se, jaký slovesný tvar je rce, který jste četl několikrát v překladě pocházejícím od spisovatele dbalého správnosti jazykové; na př. »dovíte se to (lépe: toho) jistě zítra, rce podkoní«. Rce je ještě méně, než slovo vojště ve větě: »důstojníci… byli vyzváni, aby vstoupili do vojště«, kterou jsme tyto dni čtli v rozšířeném časopise; vojště je zastaralý lokál (ve vojště = ve vojsku), který u předložky do ovšem je nesmyslný — rce však není nic. Snad panu překladateli tanul na mysli tvar vece.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 1, s. 32

Předchozí »Bánkbán« = »v bance«

Následující Užitečné návrhy