Časopis Naše řeč
en cz

Kuratorium

[Answers]

(pdf)

-

(K. J. N.) Výrazy kuratorium a veřejná obchodní škola jsou jména obecná, právě tak jako na př. ředitelství a reálné gymnasium. A jako píšeme »zpráva ředitelství reálného gymnasia v Náchodě« n. »absolvent průmyslové školy v Pardubicích« a p., tak píšeme také »rozhodnutí kuratoria veřejné obchodní školy v Náchodě, absolvent veřejné obchodní školy v N.« a p., nikoli Kuratoria ani Veřejné. Důvody tohoto psaní jsme objasnili v NŘ. VIII, 318, X, 255 a XI, 94.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 8, p. 190

Previous Ktová, Ktova

Next Na táčky