Časopis Naše řeč
en cz

Nejvyšší soud

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. C.) Podle našich zásad pravopisných není důvodu, proč bychom jméno tohoto soudu měli psáti s velkým N. Jméno »nejvyšší soud« nepozbylo ani v celku, ani v žádné z obou svých částí významu [318]apelativního. Tím, že je nejvyšší soud v státě jen jeden, nestává se jeho název ještě jménem vlastním, jako jím není titul pražského arcibiskupa, brněnského starosty, bratislavské university atd. Za vlastní jméno (psané velkým písmenem začátečním) bylo by možno pokládati jméno »nejvyšší soud« teprve tehdy, když by mezi několika nejvyššími soudy byl jediný, kterému by ten název slušel par excellence, na př. z důvodů historických a p., anebo kdyby se jménem nejvyšší soud rozuměla instituce toho jména, která by přestala býti buď nejvyšší anebo soudem vůbec a zachovávala starý název tradicí z dob, kdy ještě byla skutečně tím, čím ji jméno označuje.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 10, s. 317-318

Předchozí Na 46 mužů

Následující Opsati, opisovati